Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute

Aktiviteter på byggeplassen ut året


Det vil være arbeid på byggeplassen fram til og med 21. desember. Deretter blir det juleferie - med et lite forbehold. Dersom det blir nødvendig kan de bli snakk om noe innvendig arbeid, som ikke vil berøre andre.

Fram mot 21.00, vil det på grunn av eksamensavvikling bli behov for kveldsarbeid på hverdagene. Det skal monteres veggelementer på hall A og fasadeglass på kontorbygget. Dette vil primært foregå til klokka 19.00, men i noen tilfeller fram til klokka 21.00. Arbeid etter klokka 19.00 skal ikke være støyende arbeid.

Det vil være utvidet vakthold på byggeplassen i juleferien. Innganger er skiltet.

Ekstra trafikksikring


Byggeprosjektene Nye Nidarøhallen, Klostergata-prosjektet og Ny pumpestasjon har mandag hatt koordineringsmøte og etablert ekstra trafikk-sikringstiltak nå i høstmørket.

Det blir fra tirsdag morgen trafikkvakt ved krysset Klostergata og Gudruns gate. Vakta vil være der hver dag i arbeidstida. Dette vil pågå så lenge Klostergata-prosjektet til Trondheim kommune finner det nødvendig.

Det jobbes også med å få til fysisk skille mellom gående og kjørende der vegbredden tillater det. Samtidig settes det i gang tiltak for å få minst mulig tungtransport i tidsrommet mellom klokka 07.30 og 08.30.

Alle de ulike prosjektene oppfordrer alle om å kjøre forsiktig, følge gjeldende skilting og bruke refleks.

 

Asfaltering i neste uke


I neste uke asfalteres gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og ut i Klostergata.

Arbeidet skal pågå hele uka også på ettermiddagstid.   Gående blir ledet til alternativ trasé, som beskrevet tidligere.

På mandag 26. november stenges gangvegen helt en kort periode på formiddagen. Da vil gående bli møtt av vakter.

cid:3d4c29b7-689e-4ad2-93cb-4dd7447527f0@EURP193.PROD.OUTLOOK.COM

Klargjøring for asfalt


I dag onsdag, torsdag og kanskje fredag ettermiddag blir det ekstra jobbing med å sette ny kantstein langs Elvepromenaden. Dette vil ikke være  støyende arbeid. Målet er å få asfaltert promenaden før  asfaltverkene stenger for vinteren. Kansteinsettinga kan derfor pågå fram til klokka 22.00 disse dagene. Dersom arbeidet går som planlagt, starter asfalteringa over helga. Gående og syklende blir ledet til alternativ trasé jfr kart.

 

Boligmesse denne uka


I dag, mandag, starter rigging til årets boligmesse. Dette arbeidet vil pågå fram til messa åpner 16. - 18. november. Arrangør varsler berørte naboer, dersom det blir arbeid utover kveldene.

Dette er en messe for de som skal pusse opp, bygge nytt eller vil ha inspirasjon til å sette i gang. Under messa kan man se spennende boligprosjekter, møte mange hus- og hytteleverandører og eksperter på alt av tak, gulv, bad og kjøkken.

ÅPNINGSTIDER
Fredag: 12:00 – 19:00
Lørdag: 10:00 – 18:00
Søndag: 10:00 – 17:00

Det er  ingen parkering utenfor Trondheim Spektrum. Arrangøren har sørget for ekstra parkeringsplasser på Pir 1 og shuttlebuss derfra for å gjøre reisen til årets Boligmesse 16.-18. november enklest mulig.

Fredag, lørdag og søndag tilbyr Boligmessa gratis parkering ved Pir 1 (se kart). Her skal det være plass til alle. Det er bestilt shuttlebusser som kontinuerlig går til og fra parkeringsplassen – også dette er selvfølgelig gratis. Det blir tydelig skilting hele veien.

Mer informasjon om Boligmessa finner du her: https://boligmesse.no/nb/messer/boligmesse-trondheim-2018/

Omlegging av gangveg langs elva


Mandag 12. november skal gangvegen fra Nidareid bru til friidrettsstadion få ny kantstein. I forbindelse med arbeidet blir vegen lagt om. Den alternative gangvegen ligger like ved siden av den opprinnelige. Dette arbeidet skal vare i to uker.

Varsel om nattarbeid


Trondheim kommune informerer om at det natt til torsdag vil bli arbeidet med legging av hovedvannledning i Klostergata. Vannledningen skal krysse gata ved Klostergata og arbeidet er derfor lagt til et tidspunkt med lite trafikk.  Arbeidet starter klokka 22.00, foregår ved Klostergata 77-79 og kan medføre noe støy.

Både politi og naboer er varslet om arbeidet. Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Ved spørsmål kontakt prosjektleder Øivind Andersen mobil: 482 81 055

Fjerning av støttevegger onsdag


Trondheim kommune skal fjerne støttevegger såkalte  spuntnåler mot elva onsdag 7. november.  Veggene har blitt brukt for å holde løsmassene ute fra ei byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet. På bildet under er spuntnålene  markert med rødt. Planlagt start på arbeidet er ca klokka 10 og det skal være ferdig i løpet av samme dag. Spuntnålene skal trekkes med vibrolodd. Disse arbeidene kan generere noe støy.
Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

Støyping av betonggolv i neste uke


Mandag, tirsdag og onsdag til uka skal det støypes betonggolv i den nye store hallen - hall A. Det betyr lange arbeidsdager. Støyping og transport av betongen skjer på dagtid, mens det på ettermiddag/kveld vil foregå avretting og pussing. Dette skjer innendørs og vil bare i liten grad merkes av omgivelsene.  Hvor lang tid herdingsprosessen vil ta, vet vi ikke eksakt. Gjeldende værvarsel med mildvær i vente, er imidlertid gunstig for sånt arbeid. Vi satser derfor på å være ferdig i løpet av torsdag eller fredag.

Ny asfalt på deler av Elvepromenaden


Elvepromenaden (gangforbindelsen langs Nidelva) mellom Agnar Mykles plass og Gudruns gate åpnes for trafikk i løpet av ettermiddagen fredag 2. november.

Det vil da være mulig å gå langs elva og mulig å parkere for de som har beboerparkering i området (sone 31).