Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Forskyving av arbeid


På grunn av eksamensavvikling i Nidarøhallen, blir entreprenøren nødt til å stanse en del arbeid på dagtid. Det er graving av kjellerbygget som forstyrrer de som tar eksamen.

Derfor utsettes denne gravinga til etter klokka 13.00 tirsdag, onsdag og torsdag denne uka. For å greie å holde framdrifta, blir det da arbeid lenger utover ettermiddagene/kvelden. (Maks til klokka 22.00)

Vi håper dette ikke vil medføre vesentlig ulempe for nabolaget.

Juleshow 10. desember


Søndag 10. mellom klokka 12 – 14.00 arrangerer Trondhjems Turnforening juleshow.  Dørene åpnes klokka 11.00

Dette er sesongens høydepunkt og det er ventet vel  1.000 deltakere. Turnforeninga oppfordrer alle om å ta bussen til juleshowet.

Turnforeninga stiller med egne trafikkvakter både i Klostergata og ved Ilen kirke. Flere detaljer finner du på turnforeningas nettside.

https://trondhjemsturnforening.wordpress.com

 

Godt i gang med betongarbeid


Nå i månedsskiftet november/desember støpes den første betongveggen i Nye Nidarøhallen. Det er veggen mot vest.  Samtidig går vi inn i siste måned med riving av det gamle bygget. Det betyr trafikk med både betongbiler og biler som fjerner gammel masse i denne perioden.

Samtlige sjåfører har fått grundig innføring i regler for trygg ferdsel i Klostergata.

Arbeid med høyspent utsatt


Kapasitetsproblemer gjør at TrønderEnergi likevel ikke får gjort arbeid med høyspentkabel denne uka. Det betyr at varsel om midlertidig stenging av gangveg ikke gjelder foreløpig. Vi legger ut nye varsel når forarbeidet i forbindelse med bygging av Nye Øya avløpspumpestasjon tas opp igjen. Det er Trondheim kommune som er ansvarlig for dette prosjektet.

Nye Øya avløpspumpestasjon


Tirsdag 14.november skal Trondheim kommune grave fram og måle dagens høyspentkabel i området ved gangvegen/Friidrettsbanen. Dette er nødvendig forarbeid i forbindelse med bygging av Nye Øya avløpspumpestasjon. Høyspentkabelen skal måles på tre ulike punkt ved gangbrua.

Dette er arbeid som må foregå på dagtid mellom klokka 09.00 og 16.00 tirsdag 14. november.

Området der arbeidet foregår blir sperret av og myke trafikanter blir ledet rundt.

Redusert parkering ved store arrangement


Onsdag er det Deep Purple-konsert. I forbindelse med rigging og klargjøring blir det reduserte parkeringsmuligheter tirsdag og ingen parkering på onsdag.

Deltakere til konserten må komme uten bil.

-La bilen stå hjemme

I neste uke arrangeres messa : Gjør din bolig bedre.

Det bvetyr redusert hall-kapasitet til trening og redusert parkering.

Boligmesse

 

 

Ny hovedinngang fra 8. november


Nå etableres ny gangtunnel inn i Nidarøhallen. Den skal være i funksjon fram til sommeren. Det betyr færre endringer i adkomst og parkering, noe vi håper vil lette daglig bruk.

Det er verdt å merke seg at den midlertidige vegen til Hall E er stengt med anleggsgjerde etter klokka 16.00. Dersom det er behov for handicap-transport til Hall E, ring oppgitt telefonnummer på gjerdet.

Denne uka frigis parkeringsarealet ved Tennishallen (der det nå har vært gravearbeid). Trondheim Parkering har innført 3-timersparkering.

Fremdeles er det alt for mange brukere av hallen som ikke overholder parkeringsbestemmelsene. Det medfører utrygghet og fare for små og store trafikanter. Det må det bli slutt på!

Nye parkeringsbestemmelser


Trondheim Parkering har i dag innført nye parkeringsbestemmelser på ved tennishallen på Nidarø.  Som dere ser av bildet, er det nå bare tillatt å stå parkert i tre timer.  Alle henstilles om å respektere bestemmelsene, både når det gjelder tidsrom, og ikke minst hvor det er lov å sette fra seg bilen.

Til brukere av Nidarøhallen


Vi trenger hjelp til å sikre trygg trafikk til og fra Nidarøhallen. Ikke minst gjelder det de myke trafikantene som går og sykler til hallen og de mange som bor i området.

Vi minner om at fartsgrensa ned Klostergata er 30 kilometer i timen.

Vi oppfordrer alle gående og syklende til å bruke refleks og lys.

Det er 60 parkeringsplasser ved Tennishallen og 80 ved friidrettsbanen.

Det betyr at det IKKE er lov å parkere på områder merket med rødt:

Ellers oppfordres kjørende til å bruke parkeringshus i området.

Takk for hjelpa!

Varsel om støyende arbeider


Tirsdag og onsdag i neste uke vil det kunne høres med støy fra byggeplassen enn det har vært vanlig. Det skyldes spunting; stålplater skal slås ned i bakken ved det som skal bli det nye kontorbygget.

Dette vil skje i normalarbeidstiden og skal etter planen være unnagjort på to dager.

Ved spørsmål ta kontakt på nabotelefonen 468 24 524 eller mailadressen post@nyenidarohallen.no