Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute

Nidareid bru stengt fra mandag


Gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og til sørøst-sida av hallanlegget skal forsterkes og utvides.  Nidareid bru er derfor stengt fra klokka 07.00  mandag 8. oktober til klokka 19.00 fredag 12. oktober.. Stenginga skjer i høstferien for å bidra til minst mulig ulempe for trafikk til skolene. Arbeidene er en del av etableringa av den nye parken på Nidarø. Stenginga er koordinert med Trondheim kommunes arbeid langs Elvepromenaden og kunngjøres også i Adresseavisen lørdag.  Skolene i området er varslet.

Bærekonstruksjonen på plass


Bygginga av Nye Nidarøhallen har nådd en viktig milepæl. Nå er alle bærekonstruksjoner på plass. Det betyr at to-tredeler av bygget er ferdig. Det betyr også slutt på transport av tunge betongelement.  Nå arbeides det med å få bygget tett, slik at vi kan støpe gulvet i den nye hallen før jul.

Stenging av Gangbrua Øya


Gangbrua ved Øya stadion må stenges i forbindelse med graving for sammenkobling av ny avløpspumpeledning. Alternativ rute for gående og syklende vil være via Elvegata/Nidareid bro. Se skisse under.

Gangbrua stenges fredag 28.september etter kl 17 og åpnes igjen i løpet av søndag 30.september.

Det vil foregå gravearbeider på kveldstid for å sikre raskest mulig gjennomføring.

Trondheim kommune beklager eventuelle ulemper.

NM i turn og kokkekunst


Til helga arrangeres NM i Turn i Trondheim Spektrum. 70 deltakere er påmeldt og for første gang på mange år stiller Trondhjems Turnforening med både dame- og herrelag.

Det skal deles ut to kongepokaler og to NM-titler i lagkonkurranser. I tillegg skal det deles ut ti NM-gull i apparat.

Det er forventet ca 1.000 besøkende. Det er ikke parkering ved hallen og det vil være to trafikkinformasjonsvakter ved innkjøringa til Klostergata. (Prix). Det vil også være vakter lenger ned i Klostergata både ved stadion og snuplassen. Arrangør har sendt informasjon om å la bilen stå til alle medlemmer og alle deltagende klubber. Deltagende klubber varsler sine gjester.

https://trondhjemsturnforening.com/nm-for-turn-kvinner-og-turn-menn-senior/

https://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Disse-lokale-turnerne-er-historiske-261597b.html

Konkurransene starter klokka 11.00 lørdag og avsluttes med premieutdeling klokka 15.00 søndag. Det blir nedrigging umiddelbart etterpå.

Menymessa

Når NM i turn er over, starter rigginga til Menymessa. Selve messa foregår 26.-27. september.

Her blir det også NM i kokkekunst og NM i servitørfag.

Menymessa har leid Trondheim stadion av kommunen til parkering, men oppfordrer folk til å la bilen stå. Det vil være trafikkinformasjonsvakter til stede. Det er forventet inntil 1.800 besøkende daglig – hovedsakelig bransjefolk.

Åpningstidene er onsdag 10.00 – 17.00 og torsdag   10.00 – 15.30

Nedrigginga skjer etter messeslutt og vil pågå helga etter.

http://www.messeselskapet.no/meny/

 

Flikkearbeid på hallen lørdag


Mellom klokka 7 og 15 i morgen lørdag arbeider Trøndersveis med flikkearbeid på hallen. I hovedsak dreier det som om fuging og pussing, men det kan også bli snakk om noe meisling.

Meislinga vil ikke starte før eventuelt etter klokka 9 om morgenen. Arbeidet vil foregå på hall A.

 

Håndballcuper fra 7. – 16. september


Nå starter håndballsesongen med to håndballcuper. Åpningscup senior og junior fra fredag 7. – 9. september. Deretter arrangeres TrønderEnergi Cup 10. – 16. september for barn og ungdom. Kampene foregår på ettermiddager om hverdagene og på dagtid i helgene.

Det betyr mange håndballkamper, mange deltakere og besøkende; - med andre ord stor trafikk til og fra hallområdene. Arrangørene har oppfordret deltakerne om å la bilen stå.

https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/kampaktivitet/andre-kamptilbud/apningscup-2018/

Viktig melding til brukere av hallen


Hovedinngangen til Trondheim Spektrum er stengt fra i dag (30. august)  og i fjorten dager framover. Ny inngang vil i denne perioden være via port i hall F.

Vi beklager ulempen.

Kommunen informerer om sitt arbeid på Øya:


Arbeid langs elvepromenaden:

Arbeidene med nye vann- og avløpsledninger er forsinket og forventet åpning av elvepromenaden mellom Agnar Mykles plass og Gudruns gate er ca. uke 41

En av hovedårsakene til forsinkelsen er at en eksisterende stor hoved-avløpsledning var i mye dårligere forfatning enn antatt og ca. 200 m av denne må derfor byttes.

Gravearbeid i Klostergata:

Ca. 3. september starter graving for hovedvannledning fra Nye Nidarøhallen langs Klostergata fram til Andungen barnehage.

Ca. uke 42 starter gravearbeid med vann- og avløpsledninger i krysset Klostergata/Gudruns gate.

Fast kveldsarbeid:

Det arbeides faste kvelder tirsdag og torsdag  for å ta inn tapt tid i forbindelse med arbeidene langs elvepromenaden, arbeidene skal avsluttes senest kl. 20.00 disse dagene.

Nedrigg fram til  og med 3. september


I dag, fredag er siste messedag for Nor-Fishing.  Likevel er det nok en uke før årets messe er historie. Det er ventet hektisk aktivitet når messehallene skal tømmes og teltene skal rives. Dette arbeidet pågår fram til og med 3. september.

I ettermiddag skal både messedeltakerne forlate området samtidig som nedrigginga starter. Det betyr at dette kanskje blir den mest hektiske dagen.  Samordning av transport skjer på samme måte ved nedrigging som ved opprigging.

Trondheim Spektrum har i dag hatt gjennomgang med de involverte partene for å koordinere nedrigginga.

Nytt kart for gående


Det nærmer seg Nor-Fishing med stor aktivitet og mange besøkende.  Trondheim Spektrum og byggeprosjektet har de siste dagene gjort ekstra tiltak for å bedre situasjonen for myke trafikanter.

Kommunens vann- og avløpsprosjekt er forsinket og får ikke åpnet sin del av gangvegen mot Studentersamfunnet. (Se endringer på kart).  Dette fører til økt trafikk i Klostergata. Både kommune og Trondheim Spektrum vil derfor forsterke sitt vakthold som en følge av dette. Derfor har kommunen satt opp fysisk skille mellom gående og biler.

Holder grøntarealet åpent  for publikum under messa

Trondheim Spektrum har nå vært i ny dialog med politiets sikkerhetsansvarlig. Vi har blitt enige om å holde grøntarealet rundt messe- og byggeplass åpent også under messa.  Dette arealet i elvesvingen har vært stengt en uke hvert år i forbindelse med fiskeri- og havbruksmessene av hensyn til sikkerhet ved en eventuell evakuering, samt trygging av utstilleres verdier.

Det har vært uttrykt sterke ønsker om å ha tilgang til dette området også når det er messer. Det har vi lyttet til og fått tillatelse til å  legge til rette for.  Dette er også justert i gjeldende situasjonskart.

Etter innspill fra brukere trekkes også byggeplassgjerdene vekk fra gangvegen på nord-østsida av hallen.  Dette gjør gangvegen bredere enn det den har vært i det siste.