Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Nytt kart for gående


Det nærmer seg Nor-Fishing med stor aktivitet og mange besøkende.  Trondheim Spektrum og byggeprosjektet har de siste dagene gjort ekstra tiltak for å bedre situasjonen for myke trafikanter.

Kommunens vann- og avløpsprosjekt er forsinket og får ikke åpnet sin del av gangvegen mot Studentersamfunnet. (Se endringer på kart).  Dette fører til økt trafikk i Klostergata. Både kommune og Trondheim Spektrum vil derfor forsterke sitt vakthold som en følge av dette. Derfor har kommunen satt opp fysisk skille mellom gående og biler.

Holder grøntarealet åpent  for publikum under messa

Trondheim Spektrum har nå vært i ny dialog med politiets sikkerhetsansvarlig. Vi har blitt enige om å holde grøntarealet rundt messe- og byggeplass åpent også under messa.  Dette arealet i elvesvingen har vært stengt en uke hvert år i forbindelse med fiskeri- og havbruksmessene av hensyn til sikkerhet ved en eventuell evakuering, samt trygging av utstilleres verdier.

Det har vært uttrykt sterke ønsker om å ha tilgang til dette området også når det er messer. Det har vi lyttet til og fått tillatelse til å  legge til rette for.  Dette er også justert i gjeldende situasjonskart.

Etter innspill fra brukere trekkes også byggeplassgjerdene vekk fra gangvegen på nord-østsida av hallen.  Dette gjør gangvegen bredere enn det den har vært i det siste.

Omlegging av gangveg


Onsdag 8.august  stenges gang- og sykkelvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum. Årsaken er i første omgang fiskerimessen Nor-Fishing. Gangvegen blir imidlertid ikke åpnet etter messeslutt. Det fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å holde gangvegen stengt av sikkerhetsmessige hensyn. For at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer i trafikkmønster, blir gangvegen holdt stengt denne høsten. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når gangvegen åpnes igjen, også rettet mot skolene.

Viktig informasjon om Nor-Fishing


Et unntaksår

Årets fiskerimesse Nor-Fishing blir annerledes enn det vi har vært vant til. Det fordi vi bygger nytt anlegg og når deler av bygget er borte, må vi finne andre løsninger.  Årets messe skal derfor foregå i telt på stadion i tillegg til de tilgjengelige hallene i Trondheim Spektrum. Det gir egne utfordringer både for arrangør, utstillere, besøkende og kanskje også for nabolaget.

Kronprins Haakon er til stede under åpninga 21. august. Messa avsluttes fredag 24. august klokka 15.00 . Klargjøring og rigging vil starte lenge før det.

Opprigging: Allerede 20.juli starter opprigginga og den vil vare helt fram til messestart. To store telt på til sammen 6.000 kvadratmeter skal opp på stadion. De skal deretter innredes med stander og utstyr.

All transport koordineres av en egen speditør med ansvar for vareleveringer til standene. Det betyr at det ikke skal kjøres halvtomme biler til området. Dette for å redusere den totale trafikkmengden.

Transport til teltene vil skje ved barnehagen. Vi er i dialog med barnehagen for sammen å få til gode løsninger. Transport til resten av messeområdet skjer som vanlig.

Det blir satt opp sikringsgjerder med duk mot Klostergata og barnehagen.  Dette for å skjerme både nabolag og messedeltakere. Det vil være trafikkinformasjonsvakter ved behov både under opprigging, selve messa og ved nedrigging.

Aktiviteter under messa: Det er ingen parkering for besøkende under messa. Derfor settes det opp shuttle-busser til området morgen og ettermiddag. Bussene får beskjed om å unngå tomgangskjøring.  Trafikken blir trolig størst ved messedagens start og slutt. (Messa er åpen mellom klokka 10.00 og 17.00).

Parkeringsplassen ved Øya Stadion skal fungere som drosjeholdeplass under messa. Utstillere kan parkere i Sandgata og på Dora og det vil gå shuttle-busser fra Dora og til bussholdeplasser ved Skansen og Ila.Informasjon om dette blir gjort kjent for deltakere via Nor-Fishing.no og deres Facebookside.

Nedrigging: Nedrigging starter umiddelbart etter messeslutt fredag 24.august. Øya stadion skal være tømt innen søndag 2.september.

Mer informasjon om messa: Se www.nor-fishing.no

Støy og støv

I samband med opp- og nedrigg av messa, vil det bli arbeidet mellom klokka 07.00 og helt fram til klokka 23.00. Det meste av dette arbeidet vil imidlertid foregå innendørs og i teltet. Det vil derfor ikke være særlig støyende arbeid, men når teltene settes opp og rives vil det bli utendørsaktivitet og kjøring av truck og lastebiler. Det haster med å få tømt stadion etter messa og det vil derfor bli betydelig trafikk av lastebiler med messeutstyr mandag og tirsdag etter messa.

Klostergata vil bli rengjort både før og etter messa.

 Stenging av gangveg

Gangvegen mellom Øya stadion og Trondheim Spektrum blir avstengt før messa. Den vil heller ikke bli åpnet etter Nor-Fishing fordi både bygging av hall og Klostergataprosjektet i regi av kommunen trenger å stenge gangvegen på grunn av sikkerhet. Det legges derfor opp til en mer varig omlegging slik at skolebarn og andre myke trafikanter skal slippe stadige endringer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette – også rettet mot skolene. Omlegging av gangvegen vil bli godt skiltet.

 

Gjelder fra uke 31

Aktiviteter fram mot ferien


Nå går aktiviteten noe ned på byggeplassen. I uke 29 og 30 er det ferie. Før den tid skal to nye dragere opp. Dette er arbeid som ikke kan stanses i prosessen og kan derfor vare utover ettermiddagen. Med de erfaringene vi nå har, regner vi ikke med å holde på utover klokka 19.00 med mindre værforholdene påvirker framdrifta.

I slutten av uke 28 skal det siste av asfalten legges mot tennishallen. Det blir som vanlig litt støy i samband med forberedelsene til asfaltlegginga.

Foran hovedinngangen i området mot Øya stadion blir det rydding og forberedelser til messa i august.

Entreprenøren flytter nå aktiviteten til området mot Ila. Her skal det graves vann- og avløpsledninger i bakken. Arbeidene vil pågå i ukene fram mot ferien.

Rigging til messa:

Mye av årets fiskerimesse skal foregå på Øya stadion. Rigging starter 20. juli. Om en ukes tid blir det sendt et eget informasjonsskriv til naboer om hvordan årets messe skal gjennomføres

Kommunen informerer:

Teknobygg jobber med støyping av betongvegger til nye Øya avløpspumpestasjon fram til og med uke 28. I uke 29 vil anlegget være stengt og i uke 30 vil arbeidene med støyping av vegger fortsette.

DCIM100MEDIADJI_0034.JPG

To takdragere til værs denne uka


Da er det igjen klart for montering av takdragere. Drager nummer to blir montert mandag og nummer tre onsdag. Bjelkene blir koplet til krana klokka 06.45 mandags morgen og heist opp klokka 07.00. Som vi allerede har nevnet er dette arbeid som ikke kan stoppes undervegs, det kan derfor bli behov for å arbeide etter klokka 19.

Samme prosedyre gjentas på onsdagen.

 

Tak over inngangsparti i neste uke


Torsdag og fredag i neste uke når prosjektet en milepæl.  Da monterer vi tak over inngangspartiet mot Ila. Dette vil blir godt synlig fra nordøstlig retning.

I forbindelse med montering av taket, vil det bli arbeidet utover vanlig arbeidstid.

Montering av takdragere ble utsatt denne uka på grunn av levering av feil deler. Når de riktige delene kommer, blir det også montering av takdragere denne siste uka i juni. Som vi har gitt beskjed om tidligere, så er det arbeid som ikke kan stoppes midt i prosessen. Det kan derfor også bety arbeid utover ettermiddagen.

Støyping av betongplata på framsida mot sør, ble utsatt på grunn av regn denne uka. Det tas opp igjen i junis siste uke.

Parkeringsplassen er snart ferdig, men plassen kan ikke brukes før vi har fått brukstillatelse.

Flytting av stillas kommende lørdag

Kommunen ber oss informere om at Teknobygg må jobbe fra ca. kl 0900 i morgen til ca. kl 12 med flytting av et stillas ned i spuntgropa til pumpestasjonen. Dette skal ikke være støyende arbeider ifølge  Teknobygg.

Planlegging av årets fiskerimesse er i full gang. Naboer får brev om dette før ferien.

 

Aktiviteter på byggeplassen kommende uke


Nå er størstedelen av parkeringsplasssen asfaltert. I neste uke skal parkeringsplassene merkes og når skiltene er på plass, åpnes den for publikum igjen.

I tillegg begynner betongplaten på torget å ta endelig form. Det skal støypes på mandag og siste støyp på torsdag. Disse dagene blir det noe mer trafikk med betongbiler.

På Hall A kommer neste ståldrager, ståldrager 2 av 10 i uka som kommer.

Dere kan se en videosnutt om dette arbeidet her https://vimeo.com/273486583

Topp 7 og asfaltering


Torsdag og fredag i neste uke skal parkeringsplassen  asfalteres. Det betyr transport av asfalt ned gata. Deretter blir det legging og valsing. Dette vil høres.

Asfaltarbeidet skal ferdigstilles i løpet av disse to dagene. Det betyr arbeid fram til klokka 19.

På byggeplassen for øvrig foregår støyping av betongplate – del to – ved inngangen.

Kommende søndag (10.6) arrangerer Trondhjems Turistforening Topp 7. Registrering av deltakere ved start og slutt foregår i hall E. Det er ventet om lag 3.000 deltakere.

Deltakere er oppfordret til ikke å komme med bil.

http://topp 7 2018

Arbeid første uka i juni


På parkeringsplassen begynner nå arbeidet med å sette kantstein. Dette er ikke støyende, men det kan høres noe når steinene sages for å bli godt tilpasset. Vi skal også fullføre legging av pukk og grus på parkeringsplassens sørøstlige hjørne.

På kontorbygget er den første av fire betongplater støypt.  Nå skal neste felt avrettes før støyping.  Dette innebærer kjøring med valser, gravemaskiner og lastebiler.

Arbeidet innendørs går som planlagt.

Fremdeles går gangveien i midlertidig trase ved Øya Stadion


Den midlertidige omlegginga av gangveien ved Øya stadion, vil vare fram til 15. juni. Årsaken til at dette har tatt litt lenger tid enn opprinnelig planlagt, er arbeid nært høyspent og de sikkerhetsmessige tiltak som har vært nødvendig i forbindelse med dette. Trondheim kommune beklager ulempen.