Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Euro Expo i neste uke


Industrimessen Euro Expo går av stabelen 21. og 22. mars. Dette er en messe for å bygge relasjoner mellom kjøpere og selgere innen produksjonsindustrien. Det er ventet 300 besøkende i de to dagene messen pågår.

Rigging starter på søndag. Da kommer to semitrailere til Trondheim Spektrum. I dagene fram mot arrangementet vil det også bli noe transport av utstyr. Utstiller og underleverandører er orientert om aksellastbegrensinger og andre trafikale forhold.

Under selve arrangementet er det gitt tillatelse til parkering på stadionanlegget sør for hallen.

Mer informasjon om Euro Expo finner du her

 

Støy i forbindelse med spunting fra 19.mars


Det skal bygges en ny avløpspumpestasjon på Øya, og i den sammenheng er det nødvendig med spunting. Spuntingen er planlagt startet fra 19. mars, og arbeidet vil pågå ut april måned. I uke 13 (påskeuka) vil det ikke foregå spunting.

Spuntemetode

Spunt er lange stålkonstruksjoner, også kalt nåler, som trykkes og vibreres ned i bakken. Arbeidet gjøres i intervaller på ca. 10-15 minutter. Støyen vil ikke være kontinuerlig og intervallene vil variere fra dag til dag. I forbindelse med heising av spuntnålene til riktig posisjon må Gangbrua stenges i korte intervall på ca. 5-10 minutter. Dette av sikkerhetshensyn.

Entreprenøren er i kontrakten pålagt å benytte støysvake metoder.Det skal derfor spuntes med vibrolodd, som er den spuntemetoden som støyer minst. Det vil likevel føre til noe støy i nærområdet.

Arbeid på dagtid

Spuntingen vil foregå på dagtid mellom kl 07 og 19. Det er tett kontakt med barnehagen nærmest anleggsområdet, og det vil i samråd med barnehagen bli vurdert om det er behov for en pause i spuntingen midt på dagen når barna sover.

Vi ber om at dere tar kontakt hvis dere har spørsmål om arbeidene eller om det er spesielle forhold/behov vi bør kjenne til. Vi beklager ellers ulempene arbeidene medfører.

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser kan du ta kontakt med Trondheim kommune, Kommunalteknikk:

Nytt kart gjelder fra i dag


Nå er det lagt ut nytt situassjonskart med oversikt over området. Bildet ser du under, men det er ellers verdt å merke seg at gjeldende kart over ute- og inneområdet alltid er å finne bak overskrifta Situasjonskart under fanen Dette skjer nå.

Felling av trær ved Trondheim Spektrum


Torsdag denne uka skal det felles tre trær i rundkjøringa og ved parkeringsplassen sør og vest for Trondheim Spektrum. Trærne skal felles fordi det skal etableres en ny adkomst og en ny snuplass. Det vil bli plantet nye trær når det nye uteområdet etableres.

Selve trefellinga går fort. Deretter kvistes trærne, stammene deles og trevirket kjøres bort i konteinere. Det blir ikke satt opp byggeplassgjerde rundt, men vakter er på plass i alle retninger.

På bildet vises hvilke trær som skal felles.

Ikke mulig å parkere


I midten av mars starter det utvendige arbeidet med å legge ny kommunal vannledning over parkeringsplassen til Trondheim Spektrum. Det betyr at det ikke blir mulig å parkere ved hallen før til sommeren.

Unntaket er handicap-parkering. Fremdeles er det parkering til ca 30 biler ved Øya stadion.

Årsaken til dette er legging av kommunale vannledninger og nye avløpskummer. Dette er overvannsledninger som skal lede regnvann og annet overflatevann ned i avløpsnettet.  I  samme periode starter også arbeidet med å lage nye parkeringsplasser og ny festplass foran hallen.

Fra høsten av vil det igjen være dekke foran hallen og parkeringsplasser til 80 biler.

 

Oppgradering av Klostergata – vei, vann og avløp


Klostergata skal det nærmeste halvannet året få en sårt tiltrengt oppgradering. Det skjer samtidig med bygginga av Nye Nidarøhallen.

Hva blir nytt?

  • Ny gate med ny asfalt. Veibredden blir 6,5 meter
  • Nytt bredere fortau. Fortauet på nordsida blir 2,5 meter bredt, på sørsida mellom 1,5 og 2 meter bredt.
  • Nye LED gatelys.
  • Et helt nytt moderene vann- og avløpsanlegg.
  • Trønderenergi rydder samtidig opp i det gamle strømnettet for området.

Trondheim kommune har laget en enkel brosjyre som forteller om det som skal skje. Den kan dere laste ned her:Brosjyre

Trekking av avløpsledning


Førstkommende mandag starter kommunens  entreprenør jobben med å trekke ny avløpsledning under Nidelva.
Myke trafikanter må derfor ledes inn i en gangkulvert/tunnel på gangvegen ved stadion. Det er forventet at arbeidet starter klokka 13 og pågår fram til klokka 19.00. - Det er likevel en viss fare for arbeid utover dette tidspunktet, sier prosjektleder for vann, avløp og renovasjon, Lars Erik Hårberg. Årsaken er at når jobben med inntrekking av rør starter, så må dette foregå uten opphold. Det er ikke mulig å stoppe halvvegs for så å ta opp igjen arbeidet neste dag. Da kan rørene sette seg fast, forklarer han.
En konsekvens av dette er at det kan bli behov for å jobbe etter klokka 19.00 kommende mandags kveld. Arbeidet vil merkes best nært Elvegata 5b i form av støy fra boreriggen.
Kommunen beklager eventuelle ulemper.
 Bilde viser gangkulvert sør for stadion.

Riksantikvaren åpner for tungtransport igjen


Kjøretøy med akseltrykk inntil 8 tonn kan igjen kjøre over området hvor klosterruinen ligger under Klostergata. Det fordi Riksantikvaren har godkjent de tiltakene som er lagt fram av Trondheim Spektrum og Trondheim bydrift.

Den vegstrekninga som er berørt er nå snevret inn med sikringsgjerder på begge sider for å sikre kantene på vegen og fortauet. I tillegg er det skiltet med tillatt akseltrykk i begge ender og etablert lysregulering.  Hensikten er å få flyttet tungtrafikken til midten av vegen;  – der vegen er sterkest.

Trondheim bydrift har stoppet saltinga av denne strekninga. Det betyr at det ikke blir svart asfalt i denne delen av Klostergata.

Transporten  med tunge kjøretøy  starter for fullt igjen igjen fra mandag av.  - Nå må framdriftsplanene revideres. Byggeprosjektet har tapt framdrift på støping av fundamenter på hall og på arbeid med konstruksjonen til nytt inngangsparti i sør.  Håpet er å kunne  gjøre omprioriteringer og forsere deler av arbeidet slik at vi  kan være i rute igjen i løpet av mars/april, sier prosjektleder for Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen.

 

Klostergata stengt for tyngre kjøretøy ut uka


I samråd med Riksantikvaren vurderes nå muligheten for å åpne Klostergata for tunge kjøretøy i den delen av gata som tåler slik belastning. I løpet av uka skal eksperter dokumentere hva grunnen tåler.

Det er særlig sidene og veikantene i Klostergata som er utsatt – og Trondheim bydrift har nå satt ut  sikringsgjerder langs sidene på deler av vegen.

Utbygger stoppet all tungtransport umiddelbart etter Riksantikvarens vedtak. Det er foreløpig ikke satt opp skilt med redusert akseltrykk langs vegen, slik at også øvrige aktører blir klar over vektbegrensingene.

Det er ventet at Riksantikvaren, Trondheim kommune og Trondheim Spektrum kommer fram til praktiske løsninger som igjen gjør det mulig for tyngre kjøretøy å kjøre gjennom Klostergata i løpet av neste uke.

 

 

 

Bytte av kran på lørdag


Lørdag 3. februar vil det foregå arbeid på kontorbyggsiden ved Nidarøhallen. Da skal dagens heisekran erstattes med en annen type kran, med noe lengre rekkevidde.

Den nye krana blir transportert til byggeplassen dagen før. På lørdag skal krana settes opp, rigges og klargjøres.

Av hensyn til omgivelsene, starter ikke arbeidet før klokka 9.00 lørdag formiddag. Arbeidet skal etter planen være ferdig til klokka 15.00