Her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer i rive- og byggeprosessen. Det vil også komme informasjon om aktiviteter i anlegget og i området rundt. Selv om det skal bygges ny hall, skal jo messer, arrangement, kamp og treninger gå som planlagt i byggeperioden. De ulike arrangørene vil holde sine brukere orientert under vegs, men også her vil det komme meldinger fra bruk og bygging. Trykk på fanene framdriftsplan og situasjonskart under for å se.

Situasjonskart ute og inne

Aktiviteter på byggeplassen kommende uke


Nå er størstedelen av parkeringsplasssen asfaltert. I neste uke skal parkeringsplassene merkes og når skiltene er på plass, åpnes den for publikum igjen.

I tillegg begynner betongplaten på torget å ta endelig form. Det skal støypes på mandag og siste støyp på torsdag. Disse dagene blir det noe mer trafikk med betongbiler.

På Hall A kommer neste ståldrager, ståldrager 2 av 10 i uka som kommer.

Dere kan se en videosnutt om dette arbeidet her https://vimeo.com/273486583

Topp 7 og asfaltering


Torsdag og fredag i neste uke skal parkeringsplassen  asfalteres. Det betyr transport av asfalt ned gata. Deretter blir det legging og valsing. Dette vil høres.

Asfaltarbeidet skal ferdigstilles i løpet av disse to dagene. Det betyr arbeid fram til klokka 19.

På byggeplassen for øvrig foregår støyping av betongplate – del to – ved inngangen.

Kommende søndag (10.6) arrangerer Trondhjems Turistforening Topp 7. Registrering av deltakere ved start og slutt foregår i hall E. Det er ventet om lag 3.000 deltakere.

Deltakere er oppfordret til ikke å komme med bil.

http://topp 7 2018

Arbeid første uka i juni


På parkeringsplassen begynner nå arbeidet med å sette kantstein. Dette er ikke støyende, men det kan høres noe når steinene sages for å bli godt tilpasset. Vi skal også fullføre legging av pukk og grus på parkeringsplassens sørøstlige hjørne.

På kontorbygget er den første av fire betongplater støypt.  Nå skal neste felt avrettes før støyping.  Dette innebærer kjøring med valser, gravemaskiner og lastebiler.

Arbeidet innendørs går som planlagt.

Fremdeles går gangveien i midlertidig trase ved Øya Stadion


Den midlertidige omlegginga av gangveien ved Øya stadion, vil vare fram til 15. juni. Årsaken til at dette har tatt litt lenger tid enn opprinnelig planlagt, er arbeid nært høyspent og de sikkerhetsmessige tiltak som har vært nødvendig i forbindelse med dette. Trondheim kommune beklager ulempen.

Arbeid fra 28. mai til 1. juni


Arbeidet med det nye torget foran hallen pågår for fullt. I neste uke blir det setting av kantstein og avretting av området. Deretter skal første støyp på betongplata gjennomføres. Det betyr betongbiler til og fra området, men ikke mer enn hva som var tilfelle ved støyping av gulvene til hall A.

Ved hall A fortsetter arbeidet med å få prefabrikerte elementer på plass, mens det i det nye kontorbygget gjøres innvendige arbeid.

På parkeringsplassen skal det settes kantstein rundt plassen og gjøres klart for asfaltering i uke 24.

 

Aktiviteter i uka etter pinse


Bare fire arbeidsdager i neste uke på grunn av pinsa. Da skal parkeringsplassen klargjøres for asfaltering.

Arbeidet med tennisbanen er ferdig. Det lover godt med tanke på planlagt turnering der 27. mai. http://trhtk.no

Montasje av bæresystemene til hallen pågår som før. Det samme gjør arbeidet med torget foran kontorbygget. Mengden av kjøretøy til og fra hallen vil være omtrent uendret fram mot sommerferien.

 

Arbeid neste uke 14. – 18. mai.


Det som vil foregå på byggeplassen i neste uke er etablering av avrettingslag på parkeringsplassen. Dette er arbeid som støyer mindre enn det etablering av bærelagene har gjort. Foran hallen mot sør pågår det fortsatt arbeid med etablering av bærelag.

Nå legges det også nytt dekke på tennisbanen. Den skal være ferdig i løpet av mai.  En gravemaskin, en hjullaster og en vals er i aktivitet i forbindelse med dette.

Vi har satt opp  en rekke med konteinere helt sør på parkeringsplassen. Dette for å skjerme naboer mot støy.

  1. mai er det ingen aktivitet på plassen og den 18. er aktiviteten redusert.

Den første takdrageren ble montert seint mandag kveld. Arbeidet gikk greit til tross for enkelt vindkast. De neste takdragerne blir montert i uke 25

 

 

Bygget reiser seg


Nå heises de første takdragerne på plass. De skal deretter sikres og stives av. Dette arbeidet vil pågå til det er ferdig. Det kan være avsluttet klokka 15 i dag, men kan også måtte pågå fram til klokka 23 i kveld. Dette for å ivareta sikkerheten under en så krevende operasjon.  Arbeidet vil ikke være særlig støyende. Det som høres vil være mutterdragere og lyden fra sveiseapparat.

 

Aktiviteter i neste uke


Nå begynner bygget og reise seg. Det skjer når den første takdrageren skal settes sammen og heises på plass i neste uke.  Transportene med takdragerne ned til anlegget er unnagjort i denne omgang.

Arbeidet med bærelagene på parkeringsplassen  skal være ferdigstilt i løpet av kommende uke.

Foran hallen – mot sør, vil det fortsatt pågå etablering av bærelag.  Det er ingen aktivitet på Kristi Himmelfartsdag og redusert aktivitet fredagen etter.

 

Trondheim kommune informerer om graving på kveldstid


Følgende nabovarsel er sendt ut:

Til beboere i/ved: Elvepromenaden

På grunn av tidevannsbegrensinger og legging av rørstrekk ut i elva på tre punkter langs Elvepromenaden er vi dessverre nødt til å foreta arbeid på kveld. Dette vil foregå Torsdag 3.mai fra kl 18:00-23:00

Kommunen beklager de forstyrrelser dette måtte medføre og håper på forståelse for nødvendigheten av arbeidene.

Det er BN Entreprenør som utfører arbeidet for kommunen.

Kontaktinfo Trondheim Kommune:

Prosjektleder:

Øyvind Andersen: oivind.andersen@trondheim.kommune.no

Byggeleder:

Kristian Magne Dragsten: kristian.mange.dragsten@trondheim.kommune.no