Nå heises de første takdragerne på plass. De skal deretter sikres og stives av. Dette arbeidet vil pågå til det er ferdig. Det kan være avsluttet klokka 15 i dag, men kan også måtte pågå fram til klokka 23 i kveld. Dette for å ivareta sikkerheten under en så krevende operasjon.  Arbeidet vil ikke være særlig støyende. Det som høres vil være mutterdragere og lyden fra sveiseapparat.