I neste uke asfalteres gang- og sykkelvegen fra Nidareid bru og ut i Klostergata.

Arbeidet skal pågå hele uka også på ettermiddagstid.   Gående blir ledet til alternativ trasé, som beskrevet tidligere.

På mandag 26. november stenges gangvegen helt en kort periode på formiddagen. Da vil gående bli møtt av vakter.

cid:3d4c29b7-689e-4ad2-93cb-4dd7447527f0@EURP193.PROD.OUTLOOK.COM