Fredag 1. mars starter arbeidet med snuplassen. Her skal det legges vann- og avløpsrør, samtidig som snuplassen/rundkjøringa skal bygges opp på nytt. Gang og sykkelvegen mot hallen skal også bygges ferdig.

Det betyr i tillegg ny bussholdeplass og plass for parkering av sykler i tråd med kommunale vedtak.

Dette arbeidet vil pågå fram mot sommeren. Det skal etter planen legges asfalt i midten av mai.  Arbeidet foregår på hverdager mellom klokka 07.00 og 15.00. I praksis betyr det aktivitet med gravemaskiner, lastebiler og komprimeringsutstyr. Entreprenøren vil ta spesiell kontakt med de mest berørte naboene før arbeidet starter.

Det blir etablert en snuplass på parkeringsplassen mens dette arbeidet pågår. Det betyr litt redusert parkeringskapasitet.

For gående og syklende til Nidarøhallen anbefales det fortsatt å bruke Elvepromenaden eller passasjen langs stadion.