For å bli ferdig til asfaltering, blir det i morgen lørdag lagt stein på nordsida av hall-anlegget.

Se illustrasjon – der arbeidsområdet er markert med rødt.

Dette skal ikke være støyende arbeid.