Det som vil foregå på byggeplassen i neste uke er etablering av avrettingslag på parkeringsplassen. Dette er arbeid som støyer mindre enn det etablering av bærelagene har gjort. Foran hallen mot sør pågår det fortsatt arbeid med etablering av bærelag.

Nå legges det også nytt dekke på tennisbanen. Den skal være ferdig i løpet av mai.  En gravemaskin, en hjullaster og en vals er i aktivitet i forbindelse med dette.

Vi har satt opp  en rekke med konteinere helt sør på parkeringsplassen. Dette for å skjerme naboer mot støy.

  1. mai er det ingen aktivitet på plassen og den 18. er aktiviteten redusert.

Den første takdrageren ble montert seint mandag kveld. Arbeidet gikk greit til tross for enkelt vindkast. De neste takdragerne blir montert i uke 25