Arbeidet med det nye torget foran hallen pågår for fullt. I neste uke blir det setting av kantstein og avretting av området. Deretter skal første støyp på betongplata gjennomføres. Det betyr betongbiler til og fra området, men ikke mer enn hva som var tilfelle ved støyping av gulvene til hall A.

Ved hall A fortsetter arbeidet med å få prefabrikerte elementer på plass, mens det i det nye kontorbygget gjøres innvendige arbeid.

På parkeringsplassen skal det settes kantstein rundt plassen og gjøres klart for asfaltering i uke 24.