På parkeringsplassen begynner nå arbeidet med å sette kantstein. Dette er ikke støyende, men det kan høres noe når steinene sages for å bli godt tilpasset. Vi skal også fullføre legging av pukk og grus på parkeringsplassens sørøstlige hjørne.

På kontorbygget er den første av fire betongplater støypt.  Nå skal neste felt avrettes før støyping.  Dette innebærer kjøring med valser, gravemaskiner og lastebiler.

Arbeidet innendørs går som planlagt.