Asfaltarbeidet foregår ut denne uka med unntak av fortau mot vest, det tas uke 27; – altså første uka i juli. Da skal også asfalten merkes. Samme uke skal det også slisses og legges heller i fotgjengerovergang.

Arbeidene med å lage sykkelstativ, planering og asfaltering ved stadion pågår ut uke 29. (Her er det en viss mulighet for at asfaltarbeidet skjer noe senere).

Såing og beplantning av utearealene skal foregå ut august.