Det vil være arbeid på byggeplassen fram til og med 21. desember. Deretter blir det juleferie – med et lite forbehold. Dersom det blir nødvendig kan de bli snakk om noe innvendig arbeid, som ikke vil berøre andre.

Fram mot 21.00, vil det på grunn av eksamensavvikling bli behov for kveldsarbeid på hverdagene. Det skal monteres veggelementer på hall A og fasadeglass på kontorbygget. Dette vil primært foregå til klokka 19.00, men i noen tilfeller fram til klokka 21.00. Arbeid etter klokka 19.00 skal ikke være støyende arbeid.

Det vil være utvidet vakthold på byggeplassen i juleferien. Innganger er skiltet.