Nå begynner bygget og reise seg. Det skjer når den første takdrageren skal settes sammen og heises på plass i neste uke.  Transportene med takdragerne ned til anlegget er unnagjort i denne omgang.

Arbeidet med bærelagene på parkeringsplassen  skal være ferdigstilt i løpet av kommende uke.

Foran hallen – mot sør, vil det fortsatt pågå etablering av bærelag.  Det er ingen aktivitet på Kristi Himmelfartsdag og redusert aktivitet fredagen etter.